Bagaimana peristiwa yang sangat meluas telah berkontribusi pada lonjakan COVID-19

Bagaimana peristiwa yang sangat meluas telah berkontribusi pada lonjakan COVID-19 BC baru-baru ini - BC