Coronavirus: Ford mengatakan simpanan pada pengujian ‘tertangkap’, tetapi mempertanyakan tingkat

Coronavirus: Ford mengatakan simpanan pada pengujian 'tertangkap', tetapi mempertanyakan tingkat pengujian yang lebih rendah