Protes memanas di Kaledonia, Ontario. sengketa hak atas tanah

Protes memanas di Kaledonia, Ontario. sengketa hak atas tanah