Trotoar kayu yang baru menghormati akar Gimli di Islandia –

Trotoar kayu yang baru menghormati akar Gimli di Islandia - Winnipeg